Het hele GAS-systeem is absurd!

Onder druk van het breed gedragen ongenoegen tegenover de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beslisten tal van gemeenten en steden om de mogelijkheid van GAS-boetes vanaf 14 jaar niet toe te passen. De Gentse burgemeester Termont zou dat wel willen, maar moet ook rekening houden met zijn progressieve imago. Een aantal steden zoals Hasselt of Mechelen kondigden aan dat de meest absurde GAS-boetes afgeschaft worden.

Artikel uit de oktobereditie van ‘De Linkse Socialist’

De wildgroei aan GAS-boetes was mogelijk omdat er amper tegen gereageerd werd. “Onwetendheid is kracht”, schreef George Orwell in zijn boek 1984. Als vandaag een aantal gemeenten aankondigen dat de meest absurde voorbeelden ervan geschrapt worden, is dat omdat duidelijk werd hoe breed het verzet ertegen gedragen wordt. Het volstaat echter niet om het GAS-systeem wat bij te schaven, het hele stelsel van willekeur en repressie moet van tafel geveegd worden.

Daartoe zal meer nodig zijn dan gedeelde frustratie en afkeer tegenover de GAS-boetes. Bij sommigen werkt die afkeer zelfs omgekeerd, de Aalsterse N-VA-burgemeester D’haese kondigde aan dat er in zijn gemeente vanaf 2014 GAS-boetes ingevoerd worden en dit voor overlastplegers vanaf 14 jaar. In Antwerpen werd aangekondigd dat wie een joint rookt een boete van 75 euro krijgt en ook elders worden nieuwe boetes en belastingen gezocht. Zo wil de Gentse burgemeester het succesvolle Oostendse GAS-beleid volgen en massaal inzetten op dergelijke boetes bij parkeerovertredingen. De meest absurde GAS-boetes zijn dus nog niet verdwenen, of er staat al een nieuw arsenaal aan maatregelen klaar.

Het ongenoegen tegenover deze willekeur en repressie is groot. Juristen maken brandhout van het stelsel, mensenrechtenorganisaties stellen er ernstige vragen bij. Dat is allemaal belangrijk, maar we zullen ons verzet op een georganiseerde manier moeten laten zien. De betoging van 26 oktober is een goede aanzet. Maar we moeten ervoor zorgen dat dit geen eenmalige gebeurtenis is. Het moet gebruikt worden om ons protest om te zetten in comités die lokaal de druk opvoeren en de strijd organiseren.

Dat moeten we koppelen aan een discussie over het alternatief dat we willen. Natuurlijk zijn ook wij tegen overlast. Meer nog, in tegenstelling tot de gevestigde partijen met hun GAS-boetes hebben wij zelfs antwoorden op die overlast. Een degelijk uitgebouwde publieke dienstverlening op het vlak van afvalophaling, openbare toiletten, jongereninfrastructuur,… zou heel wat mogelijke bronnen van overlast weghalen. Dat vereist investeringen en voldoende middelen, terwijl alle gevestigde partijen net op extra besparingen aansturen. Zo wil het bestuur van Sint-Niklaas de afvalophaling privatiseren om kosten te besparen, wat onvermijdelijk op de dienstverlening zal wegen. Wil het bestuur de voormalige afvalophalers heroriënteren als GAS-ambtenaren die tegen sluikstort moeten optreden?

Het besparingsbeleid leidt tot een afbraak van openbare diensten, wat bovendien gecombineerd wordt met een privatisering van publieke ruimte en strikte regels om iedereen in de neoliberale pas te laten lopen. Met camera’s en GAS-ambtenaren houdt Big Brother ons in de gaten om ook iedere vorm van protest meteen de kop in te drukken. Laat ons de opmars van repressie en willekeur stoppen door massaal tegenGAS te geven en ons te organiseren in lokale comités!