‘Niet absurde boetes, maar berichtgeving erover is problematisch’

De Antwerpse burgemeester heeft de stortvloed van absurde GAS-boetes wel degelijk opgemerkt. Meer nog, hij erkent dat er een probleem is. Alleen ligt dat probleem volgens hem niet zozeer bij de absurde pestbelastingen zelf, maar bij het feit dat de media erover berichten. “Als de media niet stoppen met het overbelichten van de opmerkelijke gevallen, is het systeem niet langer houdbaar en stort het in”. Volgens De Wever is er een keuze tussen “straffeloosheid en GAS-boetes”.

Een absurd en repressief systeem dat instort, dat zou pas een krachtige verandering zijn. Maar dat is natuurlijk niet wat Bart De Wever voor ogen heeft. Hij wil het GAS-stelsel verdedigen en stelt dat de vele mediaberichten een bedreiging vormen. Tegelijk kondigt hij aan dat er zal nagegaan worden hoe de GAS-boetes optimaler kunnen ingezet worden. “We zijn bezig aan een procesoptimalisatie, want onoordeelkundig gebruik kan het hele systeem doen instorten”, verklaarde hij.

Volgens De Wever is er een keuze tussen “straffeloosheid” en “GAS-boetes”. Hij verklaarde dat er ook voorbeelden zijn die aantonen dat het systeem werkt: “In Deurne werden vaak auto’s in brand gestoken. Die jongeren zijn nu brave burgers die gaan werken.” Het is een typische retorische tactiek om het standpunt van de tegenstrevers te vervormen en vervolgens deze karikatuur te bestrijden. Meent de Antwerpse burgemeester het ernstig dat er in Deurne geen problemen meer zijn en dat een generatie van ‘lastige jongeren’ tot bedaren is gekomen omwille van GAS-boetes? Wordt het in brand steken van auto’s met GAS-boetes vervolgd of zijn daar andere procedures voor? En stelt De Wever dat het in brand steken van auto’s op een zelfde niveau staat als blokfluit spelen in de metro, betogen tegen Monsanto of het gooien van een sneeuwbal? Als dat zijn uitgangspunt is, menen wij toch enige normvervaging op te merken.

Alle mogelijke argumenten worden bovengehaald om de diarree aan pestbelastingen via de GAS-boetes te rechtvaardigen. De Wever verklaart dan wel dat de absurde voorbeelden eruit moeten, maar de nadruk ligt wel degelijk op de verdediging van de GAS-boetes. Tegelijk wordt uitgehaald naar het feit dat de media de absurde gevallen zou overbelichten en wordt gesteld dat tegenstanders van de GAS-waanzin eigenlijk voor straffeloosheid pleiten. De omvang van de GAS-waanzin leidt automatisch tot absurde gevallen. Van een absurd stelsel valt niets anders te verwachten.

De Wever verklaarde nog dat GAS-boetes meestal worden gebruikt voor echte misdaden. Uit de cijfers van de Antwerpse GAS-boetes blijkt dat vooral wildplassen en sluikstorten beboet worden. Uiteraard is niemand voorstander van wildplassen en sluikstorten. Maar als je weet dat alle boetes van mensen die hun vuilniszak ten onrechte op een feestdag buiten zetten ook als ‘sluikstorten’ worden bestempeld, dan krijgt die term “echte misdaden” wel een erg wrange nasmaak. Wie vergeten is dat het een feestdag is en een vuilniszak buitenzet, is voortaan een “crimineel”. Dat is inderdaad een krachtige verandering die de N-VA oplegt, een verandering richting politiestaat.

Moest het stadsbestuur het ernstig menen in de strijd tegen wildplassen en sluikstorten, dan zijn er eenvoudige oplossingen mogelijk. Het uitbouwen van een uitgebreid netwerk van toegankelijke en gratis openbare toiletten kan het probleem van wildplassen sterk terugdringen. Regelmatiger afvalophalingen, zeker in buurten waar mensen geen plaats hebben om vuilnis buiten bij te houden, en een forse uitbouw van het aantal publieke vuilnisbakken (waar vervolgens niet in gegrabbeld wordt op zoek naar pakweg rekeninguittreksels om de betrokkene een GAS-boete te geven), zou het probleem van sluikstort al een stuk beperken. Voor dergelijke sociale oplossingen gaat het stadsbestuur uiteraard niet. Neen, de repressieve stok wordt bovengehaald om de zwaksten eerst mee neer te slaan. En als zelfs de gevestigde media opmerken dat wel erg ver wordt gegaan, dan delen zij in de klappen.

Als wij met de campagne TegenGAS de GAS-boetes verwerpen, is dit niet omdat we ‘overlast’ goedpraten. Integendeel, wij koppelen ons verzet tegen de willekeur en repressie met een sociaal programma dat net antwoorden biedt op overlast zoals wildplassen en sluikstorten. Het volledige GAS-stelsel is absurd en moet van de baan. Ga met ons mee in verzet ertegen, geef mee TegenGAS!