Na de GAS-boetes voor hangjongeren… Besparingen bedreigen jeugdbewegingen en sportclubs

Een rapport van de Koning Boudewijnstichting uit 2013 over de dagelijkse realiteit van 700 non-profitverenigingen maakte duidelijk dat de gevolgen van de crisis vanaf 2008 zich vooral vanaf 2011 lieten voelen. De financiële middelen maakten stilaan een vrije val. In 2012 ging een op de vier verenigingen erop achteruit, in 2013 was dat een op drie. (1)

De Waals-Brusselse Federatie maakte in 2013 al plannen om 23 jobs van pedagogische medewerkers in de sector van de jeugdorganisaties te schrappen. De nieuwe regering zal nog harder het mes zetten. De verenigingen zijn zich daar bewust van. Ze stellen vast dat hun permanente middelen met 26% afnamen terwijl de projectgebonden financiering met 36% afnam. Er wordt steeds meer met tijdelijke middelen gewerkt, terwijl een langdurige werking duurzamer is.

Wat zijn de gevolgen van de afbouw van de subsidies? De verenigingen moeten hun werking afbouwen of elders middelen zoeken.

Een op de twee verenigingen moet overgaan tot een herstructurering onder het personeel met afdankingen (19% van de verenigingen), vermindering van de arbeidstijd tot deeltijdse contracten (14%) of een groeiend gebruik van vrijwilligers (34%). (2) Daarbij moet overigens opgemerkt worden dat vrijwilligerswerk niet erkend wordt door de RVA.

In Vlaanderen zijn de cijfers voor de vermindering van de subsidies al bekend en is er sprake van 1,04 miljard euro besparingen op subsidies voor socioculturele verenigingen, sportclubs en jeugdverenigingen.

Wat betekent dit concreet?

Volgens Bloso zal de sportclub gemiddeld 10 tot 15% duurder worden, in sommige gevallen zijn er stijgingen met 30%. Dit komt niet alleen door de afbouw van de subsidies maar ook omdat clubs meer moeten betalen voor het gebruik van sportinfrastructuur. Dat leidt er ook toe dat sommige scholen erover denken om zwemlessen te schrappen. De jeugdbewegingen denken erover om het lidgeld op te trekken. “Het water staat ons aan de lippen”, klonk het bij Chirojeugd. De Scouts en Gidsen Vlaanderen stelden dat er  “al veel beknibbeld is op jeugdwerk”. Samen hebben ze naar eigen zeggen al over acties gesproken.

Voor gezinnen komen deze extra kosten bovenop de vele prijsstijgingen als gevolg van het asociale beleid. Denk maar aan de mogelijke stijgingen van de elektriciteitsprijs, de hogere accijnzen voor diesel die overwogen worden, de tariefverhogingen voor openbaar vervoer, de mogelijke indexsprong of nog de boterhammentaks waardoor kinderen zelfs voor het eten van boterhammen in een schoolrefter een bijdrage moeten betalen.

Sport en ontspanning zijn nochtans belangrijk voor kinderen. De besparingsmaatregelen zullen de buitenschoolse activiteiten minder toegankelijk maken, zeker voor jongeren zonder rijke ouders. Door de aanval op de levensstandaard van ouders worden ook kinderen het slachtoffer van het besparingsbeleid. Zelfs met twee lonen wordt het voor veel ouders moeilijk om hun kinderen te laten opgroeien in de beste omstandigheden met de nodige ontspanningsmogelijkheden en dan nog eens toegang tot studies die ook steeds duurder worden.

De gewone werkenden en uitkeringstrekkers voelen deze maatregelen het hardst. Het afbouwen van subsidies voor sportclubs, jeugdhuizen, jeugdbewegingen, … heeft bovendien een domino-effect. Als er minder subsidies zijn, gaan de kosten omhoog maar dreigen ook bijkomende extra kosten. Denk maar aan huurprijzen voor kampen.

De besparingen beperken de ontspanningsmogelijkheden van jongeren tot het rondhangen op pleintjes. Daar kunnen ze maar beter niet verkeerd op een bank zitten, zoniet loert de GAS-boete om de hoek. Met dit beleid is de keuze van jongeren beperkt. Ofwel zitten ze en zwijgen ze, ofwel gaan ze in verzet.

Een idee kan een kracht worden indien het overgenomen wordt door brede lagen van de bevolking. Laat ons het besparingsbeleid dat onder meer de jongeren bedreigt massaal verwerpen. Laat het ons bestrijden met een front van verzet van jongeren en werkenden samen zodat de meerderheid van de bevolking haar eigen toekomst in handen kan nemen!

 

Artikel door Cathy (Luik) uit ‘De Linkse Socialist’

 

Voetnoten

  1. Baromètre des associations 2013, Fondation Roi baudouin, www.kbs-frb.be
  2. Alice Shils, « Crise financière : où se situent nos associations ? »