Investeer in onderwijs, niet in repressie!

onderwijsinvesterenDe Antwerpse burgemeester De Wever bespaart op zowat alles, maar zeker niet op politie. De middelen voor de politie nemen met bijna een kwart toe! Het stadsbestuur voorziet in 310 miljoen euro extra. De gevolgen laten zich meteen zien: deze week slaagde het gemilitariseerde snelleresponsteam erin om op recordtijd een gestolen GSM van een bevriende jongere terug te vinden en een uitgebreide groep agenten viel met machtsvertoon een kinderdagverblijf binnen op het Kiel. Eerder kwam het snelleresponsteam tussen om een twitterende student op te pakken. Ook worden middelen uitgetrokken voor een campagne die fietsers en voetgangers ervan beschuldigt de onveiligheid in het verkeer te veroorzaken.

De Antwerpse politie krijgt een militair aandoende uitrusting, met inbegrip van oorlogswapens. Er komt ook een nieuw gebouw dat eerder een politiepaleis zal zijn. Maar wie gewoon aangifte wil doen van een diefstal kan niet meer terecht in een wijkkantoor, die worden immers gesloten. Voor de politie wordt 310 miljoen extra voorzien, voor de tekorten aan plaatsen in kinderopvang en onderwijs gaat het om slechts 22 miljoen euro. Dat zegt veel over de prioriteiten van dit stadsbestuur. In plaats van te investeren in onderwijs en werk, wordt ingezet op repressie. Zelfs Beweging.net, het vroegere ACW waartoe ook havenschepen Van Peel behoort, merkte op dat het evenwicht zoekgeraakt is.

In plaats van te investeren in een toekomst voor de jongeren die in Antwerpen opgroeien, worden de toekomstperspectieven beperkt door een gebrek aan investeringen in onderwijs en ontspanningsmogelijkheden. Het enige wat het bestuur dan nog rest, is meer repressie. Dat is geen noodzakelijkheid, het is een politieke keuze. Een massaal publiek investeringsplan in onderwijs, sociale huisvesting, infrastructuur, openbare mobiliteit, … zou ook heel wat jobs opleveren en zou vermijden dat een groeiende groep jongeren uit de boot valt. Een dergelijk beleid vereist een breuk met het huidige besparingsbeleid en een breuk met de politieke visie die elke voetganger, fietser, jongere, vakbondsmilitant of twitteraar met een buitenlands klinkende naam meteen als verdacht gevaar dedecteert.