Regering wil minimumloon van jongeren naar beneden

“Wij zijn geen werknemers in solden.” Actie tegen de verlaging van het minimumloon voor jongeren in 2015 voor het CD&V kantoor in Brussel. Foto: PPICS

Momenteel wordt opnieuw gediscussieerd over de verlaging van het minimumloon voor jongeren, zo meldde RTBF gisteren. Afgelopen zomer werd op federaal niveau al een akkoord gesloten in deze richting. Nu wordt gewerkt aan de concretisering ervan: afhankelijk van de leeftijd wordt het minimumloon van jongeren onder de 21 jaar met 6 tot 18% verlaagd.

De regering beweert dat de jongeren hier niets van zullen voelen: het nettoloon zou niet dalen omdat de werkgevers een extra premie moeten betalen. Alleen wordt op die premie geen vakantiegeld of eindejaarspremie berekend. Een lager minimumloon heeft ook gevolgen bij ziekte of werkloosheid. Door een deel loon als premie te storten, wordt bovendien de sociale zekerheid verder ondermijnd.

Grote bedrijven maken opnieuw recordwinsten waarbij deze winsten vooral gaan naar dividenden die aan de aandeelhouders uitbetaald worden. Vorig jaar werd een nieuw record aan dividenden gevestigd: wereldwijd verdween 1.252 miljard dollar in de zakken van de aandeelhouders, een stijging met 7,7% tegenover een jaar eerder. In plaats van deze middelen aan te spreken, zoekt de regering naar methoden om de winsthonger verder te voeden. De verlaging van het minimumloon voor jongeren geeft aan dat dit ook op de kap van jongeren gebeurt.

Als er actie gevoerd wordt tegen de aanvallen op de pensioenen, verwijt de regering de vakbonden dat ze ingaan tegen de belangen van de toekomstige generaties. Met deze maatregel geeft de regering aan dat dit nonsens is: als er iemand ingaat tegen de belangen van de jongeren, is het deze regering wel.

De aanval op het minimumloon voor jongeren wordt ook onder het establishment betwist. Het Planbureau stelde dat de maatregel amper jobs oplevert en de overheid veel geld kost. Volgens het Planbureau zou de maatregel tussen de 460 en 670 nieuwe (voltijdse) jobs opleveren. Het ‘terugverdieneffect’ is quasi nihil: werkloosheidsuitkeringen voor jongeren zijn erg laag en veel jongeren zitten in hun wachttijd zonder uitkering. Behalve sociale zekerheid die mislopen wordt, leveren de lagere lonen ook minder fiscale inkomsten op voor de overheid. Er was sprake van 40 miljoen euro die op deze wijze zou mislopen worden.

Als de regering dan toch 40 miljoen euro wil besteden aan jobs, jobs, jobs, dan kan ze beter rechtstreeks jongeren aanwerven. Duizend jongeren een jaar aanwerven aan een degelijk loon kan gerust met die 40 miljoen euro, dat zou neerkomen op 40.000 euro per aangeworven jongere. Dit zou efficiënter zijn dan de maatregel die nu op tafel ligt.

Het geeft aan dat het de regering niet zozeer te doen is om de werkgelegenheid, maar wel om de fiscale cadeaus aan de werkgevers die goedkopere arbeidskrachten krijgen. De ondermijning van de sociale zekerheid die ermee gepaard gaat, neemt deze rechtse regering er met alle plezier bij. Het biedt een argument om vervolgens in die sociale zekerheid te besparen. Deze rechtse regering schaamt zich nergens voor: na de aanvallen op oudere werkenden met de pensioenen, wordt evenzeer een aanval op jongeren ingezet. Deze regering gaat in tegen alle werkenden en hun gezinnen.