Crisis versnelt – begin van afdankingsgolf

De afgelopen dagen was er een golf van massale afdankingen door grote en kleine bedrijven. Verschillende media maakten overzichten en kwamen aan 60.000 (De Standaard) tot 73.000 (De Tijd) jobs die op één dag verdwenen (maandag). Na de bankencrisis wordt de reële economie aangetast en zien we de werkloosheid terug stijgen. Economen zijn het er bovendien over eens dat het ergste nog moet komen…

Bij de bankencrisis werd meermaals verwezen naar de jaren 1930 en de problemen die de financiële instellingen toen kenden. Nu komen er steeds meer extra elementen bij die evenens doen denken aan de Grote Depressie van de jaren 1930. Niet alleen valt de reële economie stil, we zien ook een toename van het aantal jobs dat verdwijnt en een bijhorende stijging van de werkloosheid.

De cijfers van het aantal afdankingen bij grote bedrijven zijn indrukwekkend. De Standaard becijferde dat er sinds 1 september wereldwijd 370.620 jobs verdwenen in de grote bedrijven (met uitzondering van de financiële sector waar ook 180.000 jobs werden geschrapt). Onder meer in de automobielsector vallen harde klappen: Renault (-6.000), Volvo auto/onderdelen (-5.960), Daimler (-2.300),… Verder worden ook de staalsector (Arcelor: – 9.000), telecom, transport,… getroffen. Maandag werden er op 24 uur door zeven internationale bedrijven aankondigingen gedaan over het verlies van in totaal 60.000 jobs!

De Standaard schreef terecht: “De snelheid en de omvang waarmee de wereldwijde financiële crisis is overgegaan in een economische crisis en daaropvolgend -al even snel en omvangrijk- in een crisis op de arbeidsmarkt, is zonder meer ontstellend.” En dan spreken economen nog maar over het begin van de crisis!

Het vierde kwartaal van 2008 was slecht, maar zowat alle economen zijn het er over eens dat 2009 nog slechter wordt. Na enkele weken van dit jaar komen we reeds aan tienduizenden jobs die op de helling staan. Het veelvuldig toepassen van technische werkloosheid wijst erop dat dit aantal nog kan toenemen. In december waren er in Vlaanderen alleen 99.300 tijdelijke werklozen. Het officiële aantal werklozen in Vlaanderen bedroeg 178.000. Met de tijdelijke werklozen erbij komt er dus nog eens de helft bij!

Een verdere toename van de werkloosheid is waarschijnlijk. Het gebruik van de industriële capaciteit neemt immers verder af in ons land. Waar voorheen 82,4% van de capaciteit werd gebruikt, is dat nu nog 74,7%. Ofwel was er in het verleden dus een te grote productiecapaciteit, ofwel is de samenleving niet meer in staat om de bestaande capaciteit te benutten. In beide gevallen is er iets grondig mis met die samenleving.

De antwoorden van de traditionele politici schieten tekort. Bij de banken werd tussengekomen met gemeenschapsmiddelen en werd een enorm risico genomen. Nu zullen ook andere bedrijven steeds meer bij de overheid aankloppen. Bij de banken hebben de overheidstussenkomsten geen jobs gered. De aankondigingen van jobverlies beginnen elkaar ook in die sector op te volgen (deze week nog kondigde ING aan 7.000 banen te schrappen).

De golf van afdankingen wordt door het patronaat verklaard als een “remedie voor de crisis”. Hun antwoord op de crisis bestaat eruit dat ze ons willen laten betalen met onze lonen en jobs. Over de recordwinsten van de afgelopen jaren wordt in alle talen gezwegen. Wij moesten betalen toen het goed ging opdat het nog beter zou gaan en de “concurrentiepositie” van de bedrijven stand zou houden (lees: om de recordwinsten verder op te drijven). En dan zouden wij nu ook moeten betalen als het slecht gaat? Wij aanvaarden dat niet. Er is nood aan een offensief voor jobs.