Jongeren eerste slachtoffers van de economische crisis

Eén van de belangrijkste gevolgen van de economische crisis is de toename van de werkloosheid. Eind december 2008 lag de werkloosheid in Vlaanderen 4% hoger dan eind december 2007. Dit komt neer op een stijging van het aantal werklozen met 6.740, het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden bedroeg hierdoor 178.037. In 2008 nam de werkloosheid onder mannen toe met 9,7%, het aantal vrouwelijke werkzoekenden daalde licht met 1,3%. In Wallonië was eind november 14% van de actieve bevolking werkloos, een beperkte daling tegenover de 14,6% van vorig jaar. Ook in Brussel was er een beperkte daling tot 19,7%.

 

 

Werkloosheid stijgt snel onder jongeren

Vooral onder mannen en jongeren nam de werkloosheid het afgelopen jaar toe. Dat komt deels omdat mannen relatief meer in sectoren werken die gevoelig zijn voor economische veranderingen (industrie, bouw, transport,…). Anderdeels nam in 2008 de tewerkstelling via het systeem van dienstencheques enorm toe. Daarbij gaat het vaak om vrouwen die slecht betaalde deeltijdse jobs aannemen.

Traditioneel zijn jongeren de eerste slachtoffers van een economische crisis. Veel jongeren werken met tijdelijke contracten of interimjobs. Dat soort jobs verdwijnt het eerst, alle interimkantoren stellen een daling vast. Een algemene stijging van de werkloosheid zorgt ook voor meer concurrentie op de arbeidsmarkt, wat de intrede van jongeren moeilijker maakt.

Ons land scoort slecht op het vlak van jongerenwerkloosheid. Met 21% werklozen komt België boven het Europese gemiddelde van 17%. In Wallonië en Brussel gaat het zelfs om respectievelijk 31% en 35%. Vanaf december kwam er ook daar een einde aan de daling van de jongerenwerkloosheid. In Vlaanderen was er in 2008 een toename van de jongerenwerkloosheid met 11%.

 

Slechter dan generatie voor ons…

De werkloosheidscijfers voor 2008 moeten genuanceerd worden. De overheid probeert al jaren om de cijfers op te smukken. Onder jongeren werden steeds meer werklozen geschorst waardoor ze uit de statistieken verdwenen. Daarnaast is een job hebben geen garantie op een toekomstperspectief. Probeer met een interimcontract maar eens een lening te krijgen om een huis te kopen.

Steeds meer beseffen jongeren (en ook iets oudere jongeren) dat ze het waarschijnlijk slechter zullen hebben dan hun ouders. Het is dan ook niet vreemd dat we de afgelopen maanden grote protestbewegingen van jongeren zagen in onder meer Griekenland, Frankrijk, Duitsland en Italië.

De perspectieven voor de komende maanden zijn somber. Om het aantal werklozen stabiel te houden, is er een economische groei van zowat 2% nodig. Er wordt echter verwacht dat er een inkrimping van de economie zal zijn met minstens 1%. Hierdoor zullen tienduizenden jobs verdwijnen. De Europese Commissie verwacht een globale stijging van de werkloosheid van zowat 6% tot ruim 9%. Het aantal werklozen neemt dagelijks toe. Je kan geen krant openslaan of er staan nieuwe aankondigingen van ontslagen in.

2009 wordt een belangrijk jaar. Er zal bepaald worden wie zal opdraaien voor de crisis. Veel werkenden zijn onder de indruk van de gebeurtenissen en de snelheid waarmee deze toeslaat. We zullen moeten vechten voor iedere job, zoniet zullen regering en patronaat proberen om ons te laten opdraaien voor de problemen die zij zelf veroorzaakt hebben.