Minijobs bij het leger – De Crem wil kanonnenvoer

Minister De Crem wil doortastende hervormingen op defensie. Crembo staat gekend als een voorstander van deelname aan buitenlandse operaties en is steeds bereid om het aantal Belgische troepen in het Afghaanse moeras op te drijven. Op zoek naar kanonnenvoer wil hij naar Amerikaans voorbeeld jongeren aantrekken. Intussen moeten honderden gewone soldaten weg.

Foto: protestactie aan een recruteringskantoor van het Amerikaanse leger in Seattle

In de VS probeert het leger al langere tijd om jongeren te recruteren. Daartoe wordt naar scholen getrokken en naar steden en wijken met een grote werkloosheid. Jongeren krijgen er de belofte van een stabiel inkomen voorgeschoteld. Bij gebrek aan enig alternatief trappen velen in deze val en enkele maanden later zitten deze jongeren in conflictsituaties in Afghanistan of Irak.

De Crem staat gekend voor zijn slaafse houding tegenover het VS-imperialisme. En ook op het vlak van het recruteren van jongeren wil hij het Amerikaanse voorbeeld bij ons invoeren. De minister kondigde aan dat jongeren een “vrijwillige legerdienst” kunnen vervullen. Daarbij krijgen ze de eerste zes maanden een soldij van 7 euro per dag (eventueel bovenop een werkloosheidsuitkering). Na zes maanden kunnen de jongeren ingezet worden als volwaardige militairen.

Een loon van 7 euro per dag is natuurlijk erg weinig. Het feit dat het gaat om een loon bovenop een werkloosheidsuitkering zet bovendien de deur open voor het soort van minijobs en 1 eurojobs dat in Duitsland een opgang kent (in dat land zijn contracten mogelijk waarbij een werkloze bovenop zijn of haar uitkering – die soms maar 351 euro per maand bedraagt – 1 euro per uur verdient). Als dit in het leger kan, zullen anderen volgen. De belofte van gratis onderdak en eten in de kazerne is nogal beperkt als compensatie voor de ondermijning van de lonen.

Het systeem zou “vrijwillig” zijn, maar met de oprukkende jongerenwerkloosheid is het duidelijk dat de mogelijkheden van agressievere campagnes zoals in de VS op de agenda zullen staan. Ook hier kunnen jongeren dan op erg korte termijn naar conflictsituaties worden uitgestuurd.

De Crem hoopt op 500 jongeren die in het systeem intreden. Tegelijk wil hij 23 kazernes sluiten en 5.000 jobs schrappen. Het lijkt er op dat De Crem de gewone soldaten wil vervangen door goedkopere jongeren. Dat kadert bovendien in zijn oorlogszuchtige opstelling.