De Crem voert vrijwillige legerdienst in. Weg die bommen, werk verdomme !

In 1992 werd de verplichte legerdienst in ons land afgeschaft. Begin november besloot de regering om de legerdienst terug in te voeren, maar dan op vrijwillige basis. Het doel van de vrijwillige legerdienst is om jongeren die werkloos zijn aan een job te helpen. Deze maatregel zal de werkloosheid op zich niet tegenhouden. De jongeren zullen worden ingezet voor militaire operaties in Irak, Afghanistan,…

 

De Crem had een volledig plan klaar. Hij wil dat jongeren onder de 24 jaar een opleiding van een jaar volgen. Gedurende de eerste zes maanden ontvangen ze 7 euro per dag bovenop hun werkloosheidsuitkering of kinderbijslag. Nadien komt er een maandloon van minstens 1.750 euro bruto, goed voor zowat 1.200 euro netto. De regering hoopt 500 jongeren aan te trekken voor de opleiding van een jaar waarvan er nadien 400 gedurende drie jaar in het leger blijven. Volgens De Crem moet de vrijwillige legerdienst “de band tussen leger en natie” herstellen en zal het “defensie beter bekend maken in een groot aantal families.”

De minister van defensie hoopt twee vliegen in één klap te slaan: werk creëren bij ons en vrede brengen in het buitenland. Dat is nogal hypocriet. Na acht jaar bezetting in Afghanistan is er absoluut geen vrede in dat land, integendeel. In 2009 vielen er 1.500 doden en sinds 2001 zijn vier miljoen Afghanen het land ontvlucht. De bevolking heeft geen belang bij extra troepen. De bezetting heeft de spanningen en onstabiliteit versterkt en de Taliban controleert nog steeds een groot deel van het land.

De winsten van de oorlogsindustrie en de plundering van de natuurlijke rijkdommen in andere landen gaan voor op het leven van miljoenen mensen. Obama kreeg voor zijn oorlogslogica zelfs de Nobelprijs voor de vrede en dat ondanks het sturen van 30.000 extra troepen naar Afghanistan. Doorheen de NAVO (de militaire samenwerking van Europa en de VS) heeft Washington doelstellingen opgemaakt voor haar operaties in de regio. België toont zich een betrouwbare partner voor de aanhangers van de oorlogslogica. In de plaats van publieke diensten aan de lokale bevolking aan te bieden, heeft onze regering bloed en tranen in aanbieding.

Met de ontwikkeling van de economische crisis is een uitbreiding van het aantal militaire conflicten waarschijnlijk. Er zal steeds meer nood zijn aan soldaten die kanonnenvoer vormen voor de imperialistische machthebbers. Jongeren die geen toekomst zien, zullen mogelijk aangetrokken worden door het vooruitzicht op avontuur en de – overigens wel erg beperkte – financiële beloften. Minijobs in het leger zullen jongeren evenwel geen toekomst opleveren. Sommigen zullen sneuvelen en anderen zullen levenslang psychische gevolgen meedragen. Jongerenwerkloosheid wordt niet opgelost met oorlog en bommen, maar door nuttig werk te geven aan jongeren. In de sociale sector, onderwijs, gezondheidszorg,… komt men handen te kort. In de plaats van daarin te investeren, wil minister De Crem het statuut van militairen afbouwen tot dat van minijobs en wil hij jongeren naar het Afghaanse moeras sturen om er de eer en reputatie van De Crem hoog te houden.