Jongerenwerkloosheid neemt toe – verzet is nodig!

LSP voert campagne voor werk. We pleiten voor lokale jongerenmarsen voor werk om jongeren te organiseren en te mobiliseren in de strijd voor werk en een toekomst. Er zijn een aantal eerste concrete initiatieven genomen, vooral langs Franstalige kant. Maar er worden ook plannen gesmeed langs Nederlandstalige kant.

Dat de campagne langs Franstalige kant al wat verder staat, is geen toeval. Terwijl nationaal ongeveer één op de drie jongeren werkloos is, zal dit in Wallonië tegen 2011 oplopen tot 40%. Dat wil zeggen dat bijna één op de twee jongeren geen werk vindt en dus ook niet kan beginnen aan het uitbouwen van een toekomst.

Op de 1 mei-optocht in Bergen werd een delegatie van de campagne “Jongeren in strijd voor werk” gevormd. Deze wordt ondersteund door onder meer ABVV-Jongeren en KAJ. Hierna zullen er in Henegouwen initiatieven volgen in Charleroi en La Louvière. Samen met de ABVV-Jongeren en de KAJ zullen er ook in Namen en Waals-Brabant activiteiten worden ondernomen.

In Luik was er midden april een eerste symbolische actie, gevolgd door een enthousiaste publieke bijeenkomst met een 50-tal aanwezigen. Hier wordt de campagne gevoerd door ABVV-Jongeren, KAJ, LSP, Comac, Ecolo-J en LCR. Wij pleiten er voor het lanceren van een oproep tot betoging in het najaar waarrond lokale mobilisatie- en informatiecomités worden opgezet in de wijken en op de werkvloer.

Er waren in Brussel reeds enkele actiedagen in het kader van de campagne “jongeren voor werk” van LSP. Zo werd geprotesteerd tegen het voorstel van vrijwillige legerdienst voor jongeren. De stakingsactie bij Godiva werd aangegrepen om in de wijk rond de fabriek, in Koekelberg, campagne te voeren. Als er in de media in een zelfde zin wordt gesproken over “Brussel” en “jongeren” gaat het doorgaans om rellen en geweld. Brusselse jongeren die de strijd voor werk aangaan, krijgen minder aandacht in de media. Nochtans is dat essentieel om een krachtsverhouding uit te bouwen tegenover de fenomenale jongerenwerkloosheid, in sommige Brusselse wijken zit tot 70% van de jongeren zonder werk!

Langs Nederlandstalige kant worden in het najaar initiatieven gepland in Antwerpen en Gent. In Gent willen we protesteren tegen de Europese Top van defensieministers. In Antwerpen is er een Millionaire Fair, een happening voor de superrijken op een ogenblik dat 15% van de bevolking arm is. In het kader van die bijeenkomst willen we een jongerenactie voor werk opzetten. Hieronder publiceren we twee korte interviews over geplande acties in Henegouwen en Antwerpen.

 


 

Champagne voor miljonairs – dop voor de jongeren

We spraken met Thomas van LSP-Antwerpen: “Op 25 september willen we in Antwerpen protesteren in het kader van de Millionaire Fair, een decadent feest voor de superrijken. Voor de rijksten is de crisis misschien voorbij, voor ons absoluut niet. Op twee jaar tijd is het aantal werklozen in de provincie Antwerpen met 30% toegenomen, onder jongeren met meer dan 50%. In Antwerpen stad alleen zijn er meer dan 11.000 jongeren onder de 30 werkloos. De totale werkloosheidsgraad is opnieuw hoger dan 15%. En dat is dan nog voor de geplande herstructurering bij onder meer Opel!

“De Millionaire Faire richt zich naar eigen zeggen op de “rich and famous” en brengt infostands van “de absolute top van de nationale en internationale luxe-industrie”. Wie toe is aan een nieuwe privé-helikopter, kan hier koopjes doen. Voor gewone mensen staat de beurs niet open, je moet 35 euro inkom betalen en avondkledij is vereist. Het evenement is gericht op de 59.000 miljonairs in ons land.

“Tijdens het feest van de superrijken willen wij actie voeren om duidelijk te maken dat wij niet willen betalen voor hun crisis. De dividenden voor de aandeelhouders en de topbonussen zijn terug, maar de werkloosheid blijft verder toenemen. Zij willen ons de prijs laten betalen voor de crisis die wij niet veroorzaakt hebben.

“Aan de Millionaire Fair zullen we de campagne “Jongeren voor werk” lanceren, hopelijk samen met andere organisaties. Wij beschouwen onszelf niet als een “verloren generatie”, maar als een generatie die strijd zal moeten voeren voor haar toekomst. De concentratie van rijkdom aan een kleine top gaat gepaard met een concentratie van armoede bij een groeiende laag van de bevolking.

“Wij komen op voor een herverdeling van het werk, een 32-urenwerkweek zonder loonverlies. We pleiten voor het behoud van brugpensioen en de pensioenleeftijd – waarom zouden ouderen langer werken als duizenden jongeren geen job vinden? Om dit soort eisen kracht bij te zetten, lanceren we onze campagne op de 1 mei-optochten in Antwerpen, Mechelen en Mol. Hierna zullen we verder campagne voeren en op 25 september volgt de protestactie aan de Millionaire Fair.”

 


 

1 mei in Bergen

Ben is verantwoordelijke voor de LSP-werking in Henegouwen. “In Bergen, de thuisbasis van PS-voorzitter Di Rupo, is er op 1 mei een actie van het comité “Jongeren in strijd voor werk, Henegouwen”. Het is de bedoeling om met een optocht onze campagne te lanceren.

“Eind oktober volgt een lokale betoging in Charleroi. Daaraan wordt meegewerkt door de ABVV-Jongeren van Charleroi, de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) van Charleroi, Bergen en La Louvière, en uiteraard ook door LSP en ALS. Het enthousiasme bij de militanten van de verschillende organisaties is groot.

“De algemene werkloosheid in Henegouwen bedraagt meer dan 20%. Voor het uitbreken van de crisis was de jongerenwerkloosheid al opgelopen tot 36,8%, waardoor het op Europees vlak enkel moest onderdoen voor Sicilië en de Franse overzeese gebieden. De crisis slaat hard toe in Henegouwen, het is samen met West-Vlaanderen goed voor de grootste aantallen economische werklozen. Welke toekomst hebben jongeren in Henegouwen? Binnen dit systeem gaan we terug naar de 19de eeuw met een groot werklozenleger, miserie, armoede en zelfs een opmars van analfabetisme.

“Tegen deze achtergrond is strijd tegen werkloosheid een dringende noodzaak. Wij willen daar alvast een bijdrage aan leveren.”