Voor jongerenmarsen voor werk. Voor onze toekomst zullen we moeten strijden

Dit jaar zullen we de kaap van de 750.000 werklozen in ons land overschrijden. Het ABVV stelt terecht: “Werk vinden tegen de achtergrond van de crisis die we vandaag kennen, lijkt op de zoektocht naar de Graal”. Koning Arthur en zijn ridders hadden daarbij een Ronde Tafel opgezet. Ook voor ons is het nodig om ons te organiseren in de strijd voor werk.

 

Het is meer dan nodig om in verzet te gaan. Daarbij kunnen we niet rekenen op enige hulp vanuit de regering. Minister van werk Joëlle Milquet kwam af met een “oplossing”: het tewerkstellingsplan “win-win” dat vanaf 1 januari in werking is getreden. Het plan houdt in dat jongeren onder de 26 jaar erg goedkoop kunnen worden aangeworven.

Jongeren worden in de solden gezet. Het patronaat kan rekenen op een tussenkomst in de lonen tot 1.100 euro per maand – het moet zelf amper nog iets betalen. Daarnaast zijn er verminderingen op de patronale bijdragen, ook voor de sociale zekerheid. Hierdoor moet er bijna niets meer worden betaald. Met andere woorden: het patronaat krijgt de arbeid van de jongeren cadeau, de gemeenschap zal wel betalen.

Iedere “oplossing” binnen het kader van een systeem waar enkel de winsten tellen, heeft perverse gevolgen. Er is een transfer van middelen van de gemeenschap naar het patronaat (waardoor het niet verwonderlijk is dat de staatskas leeg geraakt). Bovendien wees het ACV er reeds met concrete voorbeelden in de hand op dat bedrijven oudere werknemers hebben afgedankt om jongeren met een “win-win” systeem aan te werven.

De “oplossingen” van de traditionele partijen zijn er steeds op gericht om het patronaat te dienen en om de werkenden tegen elkaar op te zetten. Er is nood aan eengemaakt verzet van arbeiders, jongeren, werklozen, gepensioneerden,… Wij pleiten voor het opzetten van comités die lokale acties voor werk voorbereiden. We moeten ons organiseren om te bouwen aan solidariteit doorheen strijd.

Er zijn reeds verschillende initiatieven, vooral langs Franstalige kant, om lokale jongerenmarsen voor werk te organiseren. Wij denken dat het belangrijk is om comités op te zetten op de werkvloer, in de wijken, op de scholen,… om mobilisaties voor te bereiden. Op deze manier kunnen we bouwen aan een krachtsverhouding waarmee nadien grotere acties kunnen worden ondernomen.

In landen waar de gevolgen van de crisis al harder zijn doorgedrukt – Griekenland, Spanje, Ierland,… – zien we de eerste betogingen en stakingen. Dit zal ook bij ons op de agenda staan naarmate de crisis verder toeslaat. Door nu reeds te bouwen aan lokale comités kunnen we de discussie over het soort acties en het programma nu reeds aangaan. Jongeren kunnen daarbij een dynamische rol spelen en de toon van veralgemeende strijd zetten.

We moeten ingaan tegen dit systeem dat van de jongeren vandaag een “verloren generatie” maakt en dat de meerderheid van de bevolking niets anders te bieden heeft dan werkloosheid en armoede. Wij willen de strijd voor een socialistische samenleving aangaan en daartoe het verzet tegen het kapitalisme versterken. Wij strijdt, kan verliezen – maar wie de strijd niet aangaat, is reeds op voorhand verloren!

Aarzel niet om ons te contacteren en mee campagne te voeren voor werk!