Jongeren vormen een “verloren generatie” – miljonairs vieren feest. Voer mee actie voor werk en een toekomst

Op 25 september vindt in Antwerpen de jaarlijkse Millionnaire Fair plaats. Elk jaar kunnen de superrijken vanuit de hele wereld hiernaartoe komen om luxe-artikelen te kopen die bedragen kosten waarvoor normale mensen een half of zelfs een heel leven moeten werken. Het betreft hier met diamanten ingelegde zwembaden, privé-jets en nog van dat leuks. Als we dit als graadmeter van de economie zouden beschouwen, zouden we wel moeten stellen dat de crisis al lang voorbij is.

De economische crisis is echter nog lang niet voorbij. Over de hele wereld groeit de werkloosheid op exponentiële wijze aan; in België zullen we dit jaar op meer dan 750.000 werklozen afklokken. Overal zijn het in de eerste plaats de jongeren die het hardst worden getroffen. Terwijl de totale werkloosheid in de provincie Antwerpen gedurende de afgelopen twee jaar met 30% is toegenomen, is de jongerenwerkloosheid (-25 jaar) met wel 50% gestegen! Tegen deze achtergrond vindt op 25 september de Millionnaire Fair plaats in Antwerpen.

Reeds voor het begin van de crisis maakten jongeren deel uit van de meest benadeelde lagen in de samenleving. Jarenlang is ons verteld dat interimcontracten, nepstatuten en een gebrek aan werkzekerheid tijdelijke problemen waren waar jongeren mee te kampen kregen, maar dat ze uiteindelijk de weg vormden naar een vast contract. Vandaag wordt deze droom op brutale wijze doorprikt. De werkloosheid stijgt en jongeren krijgen de hardste klappen te verduren. Voor steeds meer van hen geldt slechts één toekomstperspectief na het verlaten van de schoolbanken (al dan niet met een diploma): de onmiddellijke en langdurige werkloosheid. In sommige media wordt nu al gesproken over een “verloren generatie”.

Toch zijn alle traditionele partijen het erover eens: er moet en zal harder bespaard worden op zowat alle verworvenheden die er vandaag bestaan. De enige oplossing voor de economische crisis die zij naar voor schuiven, is ze te laten betalen door de werkende bevolking, door zij die er niet verantwoordelijk voor zijn. Het zijn wij die deze crisis zullen betalen met onze pensioenen, onze lonen, onze jobs en onze openbare diensten. Ondertussen zijn de banken gered en strijken topmanagers dezelfde overdreven bonussen op als voorheen. Voor hen is de crisis duidelijk voorbij, voor ons moet het ergste nog komen.

Op 25 september vindt in Antwerpen de Millionnaire Fair plaats. Hier zullen de multimiljardairs van deze wereld samenkomen om privéjets, met diamanten gedecoreerde zwembaden en helikopters te kopen. Tegen een achtergrond van groeiende werkloosheid en collectieve verarming, kan het haast niet walgelijker. De Linkse Socialistische Partij (LSP) neemt het initiatief om op dezelfde dag een betoging voor werk te organiseren. Onze eisen zijn duidelijk: méér werk voor jongeren en het is niet aan ons om de crisis te betalen! We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de mars. We denken niet dat fundamentele verandering bekomen kan worden binnen het kader van deze samenleving, waarin de onverzadigbare winsthonger centraal staat. We denken dat enkel een democratisch georganiseerde, socialistische samenleving zoiets kan garanderen. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we ondertussen voor elke job en elke verworvenheid moeten strijden. Het is aan de “verloren generatie” van vandaag om aan te tonen dat we een andere toekomst willen en eisen, en dat we bereid zijn daarvoor actie te ondernemen.

Zaterdag 25 september om 14u aan de Expo in Antwerpen