“Brusselse jeugd groeit op in armoede.” Nood aan verzet: donderdag jongerenactie voor werk

De Standaard titelt vandaag op haar voorpagina dat de Brusselse jongeren in armoede opgroeien. Drie op de tien en in de armste gemeenten de helft groeit op in een gezin dat geen inkomen uit arbeid heeft. De werkloosheid wordt generatie op generatie doorgegeven. Armoede bevestigt zichzelf en leidt tot tal van problemen. Wij leggen ons daar niet bij neer en gaan in verzet. Donderdag is er een lokale jongerenmars voor werk in Brussel.

 

De armoede in Brussel is een pak groter dan in de rest van het land, waar nationaal 15% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, is dit in Brussel 25%. Die armoede wordt bevestigd over de generaties heen. De helft van de jongens en vier op de tien meisjes heeft een jaar achterstand bij het begin van het secundair onderwijs. Bovendien verlaat 25% van de Brusselse jongeren het secundair zonder diploma (nationaal is dat 14%). De jongerenwerkloosheid in Brussel bedraagt eveneens 25% en in de armste gemeenten (de zogenaamde “sikkel”in het noordwesten: Molenbeek, Schaarbeek, Anderlecht en Sint-Joost-Ten-Node) loopt dit op tot boven de 40%. De Standaard geeft de exacte cijfers per gemeente niet, deze zijn nochtans hallucinant. Anderlecht: 35,4%, Schaarbeek: 40%, Sint-Joost-ten-Node: 45%, Sin-Jans-Molenbeek: 45,9%. In een aantal ‘probleembuurten’ stijgt het tot boven de 50 procent. En toch zijn het de inwoners van die buurten die vervolgens door de politici en commentatoren als het “probleem” worden gezien…

De Standaard haalde haar gegevens uit het Armoederapport van het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Dat armoederapport komt tot de conclusie dat de situatie “zorgwekkend” is. De afgelopen jaren hebben verschillende maatregelen tegen armoede geen verandering teweeg gebracht. Er werd zelfs een Europees jaar tegen de armoede uitgeroepen. Mar het is duidelijk dat de economische crisis en bijhorende toename van de werkloosheid en afbouw van de sociale zekerheid net leidt tot een stijging van de armoede. In een land als Spanje is de nationale jongerenwerkloosheid opgelopen tot percentages die bij ons in Molenbeek of Schaarbeek gelden.

In Brussel zijn er meer dan 100.000 werklozen en 32.000 mensen die een leefloon ontvangen. Dat betekent dat 130.000 mensen in het Brusselse gewest niet aan de bak komen en hun kinderen geen toekomst kunnen aanbieden. 36.867 gezinnen staan op een wachtlijst voor sociale huisvesting. Deze cijfers zijn een uitdrukking van de ernst van het probleem. En dan is er nog verwondering bij politici en media als problemen zoals criminaliteit en vandalisme toenemen.

Minister Grouwels moet erkennen: “Deze cijfers zijn uiteraard deprimerend en ze wijzen hoe dan ook op een falen van het beleid. Het is niet de eerste keer dat we de trend vaststellen, maar het wordt niet beter.”

Onder dit systeem zal het inderdaad niet beter worden. Maar we hoeven dit anderzijds niet te aanvaarden. Wij namen mee het initiatief voor lokale Jongerenmarsen voor Werk om jongeren te organiseren en om samen op te komen voor onze toekomst. De cijfers van het Armoederapport bevestigen de noodzaak van deze campagne en het belang van de Jongerenmars voor Werk in Brussel op donderdag. Aarzel niet om daar zelf ook aan deel te nemen!