Wij willen een toekomst, geen (werk-)onzekerheid en armoede!

Terwijl de beurzen en de winsten zich herstellen, en fiscale cadeaus aan banken en grote bedrijven de staatskas verder ondermijnen, is de realiteit voor veel werkenden, vooral jongeren: het “jobhoppen” van de ene interimjob naar de andere laag betaalde en flexibele job. Men wil ons het “Duits model” opleggen van werkende armen. In België verdienen nu al 10% werkenden minder dan 10€/uur, in Duitsland is dit opgelopen tot 20%!

Daarnaast worden we geconfronteerd met een historisch hoge jongerenwerkloosheid (25% in België). Ondanks veel onderling gekrakeel willen alle politici massaal besparen op pensioenen, uitkeringen, gezondheidszorg, onderwijs, enz., net als in andere Europese landen. In Engeland wordt het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs opgetrokken tot 10.500 euro per academiejaar! Het komt erop neer dat ze jongeren, gewone werkenden en gepensioneerden willen laten opdraaien voor de crisis. Op deze manier kunnen we geen toekomst opbouwen!

Er zal eengemaakt verzet nodig zijn tegen deze politiek en daarvoor kunnen we niet rekenen op de patroons en de verschillende variaties van kapitalistische politici. We mogen ons in onze strijd tegen sociale afbraak niet laten verdelen: Vlaamse, Brusselse of Waalse werkenden, jong of oud, man of vrouw, Belg of migrant, arbeider of bediende, we hebben er alle belang bij om ons samen te verzetten tegen de besparings- en verdeel-en-heerspolitiek van de politieke partijen, de N-VA op kop! De N-VA van Bart De Wever mag dan wel worden gezien als “anders”, maar staat voor een harde asociale politiek: afschaffing brugpensioen, beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd, nog meer cadeaus voor de superrijken en de Vlaamse patroons, zeker niet voor gewone werkenden of jongeren.

Wij eisen o.a. een vaste en degelijke job, geen interim! Een vaste job is een recht, geen voorrecht! Het stopzetten van de jacht op werklozen: Er zijn niet genoeg jobs voor iedereen en daarvoor zijn niet de werklozen verantwoordelijk. Het behoud van het brugpensioen en de pensioenleeftijd: ouderen mogen van hun welverdiende rust genieten, zodat jongeren hun plaats op de werkvloer kunnen innemen. Een herverdeling van de arbeid: werkloosheid kan worden opgelost door herverdeling van de bestaande jobs: arbeidsduurverkorting met bijkomende aanwervingen en met behoud van loon. Het geld hiervoor is aanwezig bij de miljarden winsten van bedrijven en banken. Een degelijk minimumloon van 1.500€ netto: voor een menswaardig bestaan en geen werkende armen.Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen! Onderwijs is een recht, geen privilege voor wie het kan betalen. Stop de uitholling van de sociale zekerheid! Maatregelen zoals de notionele intrestaftrek zijn miljarden-cadeaus voor de patroons op kap van de sociale zekerheid. Solidariteit is nodig om ook de zwaksten in de maatschappij te beschermen. Stop de privatiseringen, voor de nationalisatie van de banken en andere sleutelsectoren van de economie: De werkloosheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt vandaag is een gevolg van de winstlogica van privébedrijven. De enige fundamentele oplossing is een democratisch gerunde, socialistische maatschappij, waar wordt geproduceerd voor de behoeften van de meerderheid.

INFO-AVOND: JOBS, GEEN RACISME

> woensdag 2 maart, 20u, MTC 00.12, Hogeschoolplein

Sprekers: Ruben (ALS) over de mobilisatie naar de anti-NSV betoging; Jon Sneyers (syndicalist LBC K.U.Leuven) over de besparingen in het onderwijs; Peter Delsing (LSP) over de prikactie voor werk.

PRIKACTIE VOOR WERK

> zaterdag 26 maart, 15u, Martelarenplein