Jongeren in strijd voor werk

De campagne “Jongeren in strijd voor werk” blijft mobiliseren en opkomen tegen werkloosheid en voor een betere toekomst. De afgelopen maanden waren er acties langs Franstalige kant en in Brussel. In maart volgde ook in Gent een campagnemoment ondersteund door LSP, ALS en de KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd). Eind maart was er in Leuven een prikactie aan het station.

 

Er wordt ons gezegd dat het einde van de crisis in zicht is en dat de werkloosheid terug afneemt. In februari waren er 9,2% minder jonge werkzoekenden dan een jaar geleden. De media hebben het daarbij over een “forse daling”. Wat er niet wordt bijgezegd, is dat deze daling onvoldoende is om de stijging van de voorbije maanden teniet te doen. Tussen 2007 en 2009 nam de Vlaamse jongerenwerkloosheid met 45% toe. Nationaal blijft ruim 20% van de jongeren zonder werk zitten.

Het tijdelijk en beperkt herstel van de economie volstaat niet om terug te keren naar de situatie van voor de crisis. Bovendien dreigt een nieuwe opmars van de crisis. De resultaten daarvan zien we in landen als Griekenland en Spanje (waar telkens zowat 40% van de jongeren zonder werk zit) of Ierland (waar jongeren het land massaal beginnen te ontvluchten).

In Namen werd de campagne “Jongeren in strijd voor werk” opgezet op basis van een samenwerking tussen de ABVV-Jongeren, KAJ en LSP. De campagne staat uiteraard open voor al wie mee actief wil zijn in de strijd voor werk. Eind maart werd een eerste actie gevoerd aan de RVA, de FOREM (tegenhanger van de VDAB) en het kabinet van minister Antoine.

We moeten met jongeren onze stem laten horen en actief deelnemen aan de poging om arbeiders, gepensioneerden en jongeren te laten opdraaien voor de kapitalistische crisis. Jongerenacties zijn ook belangrijk als antwoord op de pogingen om jong en oud tegen elkaar op te zetten door middel van discriminatie. Met deze campagne willen we in de praktijk aantonen dat we samen sterker staan en dat we ons niet laten doen.