Magnette (PS) bevestigt: nota Di Rupo komt neer op beperking werkloosheidsuitkering in de tijd

Magnette (PS) in De Standaard: “De N-VA wil de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. Dat gebeurt niet in de tekst van Di Rupo. Maar de uitkering valt wel terug op het niveau van ongeveer het leefloon. Als De Wever het wil beperken in de tijd, betekent dat in de praktijk dat werklozen zullen overschakelen op het leefloon, dat door de gemeenten wordt betaald.” In feite stelt Magnette dat zowel Di Rupo als De Wever de werkloosheidsuitkering in de tijd willen beperken, maar dat Di Rupo dat niet zo benoemt om de financiering van dit leefloon niet naar de gemeenten door te schuiven.