Wat niet in het nieuws kwam: de lonen bij Plopsaland

Managers die zichzelf miljoenen uitkeren, vragen flexibel personeel dat aan 9,34 euro bruto per uur werkt

Voor de verkiezingen was er in het debat over werkgelegenheid de voor de patronale partijen welkome reactie van Plopsaland dat beweerde dat het moeite had om gemotiveerd personeel te vinden. Dit werd gebruikt om de stelling te onderbouwen dat wie werk zoekt nu eenmaal werk vindt en dat wie geen werk heeft bijgevolg na twee of drie jaar mag geschrapt worden. Werkloosheid zou met andere woorden de schuld van de werklozen zelf zijn.

Dat argument hebben we al beantwoord op deze site. Op 21 mei schreven we in dit artikel: “In de database van VDAB staan momenteel in ons land 90.547 openstaande vacatures. In april 2014 ontving de VDAB 21.043 vacatures en over een periode van een jaar gaat het om 237.163 vacatures. Daar tegenover staan in Vlaanderen alleen 224.790 niet-werkende werkzoekenden of 14.614 meer dan een jaar geleden en meer dan 40.000 daarvan zijn jongeren. In heel het land zijn er volgens de RVA 359.317 niet-werkende werkzoekenden met een RVA-uitkering en 202.518 tijdelijk werklozen. Alles samen waren er in maart 2014 669.032 “vergoede werklozen” in ons land, waarvan 309.886 in Vlaanderen. 669.032 vergoede werklozen, tegenover 90.547 openstaande vacatures. Zelfs een rekenwonder als Philip Muyters moet beseffen dat er daar een zekere scheeftrekking in zit.”

In het geval van Plopsaland wijst het ACV op zijn website op nog een belangrijk en specifiek element dat eigen is aan het bedrijf zelf. De centrale ACV-propagandist voor Plopsaland wijst op de wel erg lage lonen met bruto amper 9,34 euro voor een 21-jarige. Hij stelt: “Enkele jaren geleden werd het paritair comité 333 toeristische attracties opgericht. De enige bedoeling vanuit werkgeverszijde was om een manier te vinden om hun lonen onder het gewaarborgd minimum maandinkomen te laten zakken. Dit is dankzij een harde opstelling van de vakbonden niet gelukt. Toch blijven de lonen extreem laag. Het bruto-uurloon voor een 21-jarige in de categorie 1 (basismedewerker attractiebedienaar, onderhoud, toegangscontrole) bedraagt 9,34 euro bruto. Als we dit vergelijken met de lonen in de horeca zijn dit erg lage lonen.”

Bovendien wordt een extreme flexibiliteit geëist. “Van de jobstudenten en uitzendkrachten wordt een steeds grotere flexibiliteit verwacht. Deze mensen worden vaak op het laatste moment opgebeld om te melden dat ze niet moeten komen werken of dat ze na 3 uur al terug naar huis mogen. Dit is de echte reden waarom veel mensen afhaken.” Bovendien wijzen de ACV-Jongeren er op dat jobstudenten die solliciteren te horen krijgen dat ze op een wachtlijst staan en dus niet zeker aan de slag kunnen. Weinig studenten kiezen er voor om verschillende opeenvolgende jaren bij Plopsaland te werken.

Het bedrijf Studio 100 zag de afgelopen jaren de omzet sterk toenemen, onder meer door snel stijgende bezoekersaantallen in Plopsaland. Waar personeelsleden 9,34 euro per uur krijgen, zijn de cijfers voor de aandeelhouders van een andere orde. Op een omzet van 153 miljoen euro in 2012 werd een brutowinst van 41 miljoen euro geboekt (27%). Vooral in de pretparken wordt heel wat winst geboekt, de brutowinstmarge (voor betaling van belastingen en afschrijvingen) bedroeg er in 2012 maar liefst 35%.

De centrale managers, Hans Bourlon en Gert Verhulst, kwamen eerder dit jaar in het nieuws met een onderzoek door de belastingdiensten naar een kapitaalvermindering van 12,1 miljoen euro die in feite een dividend zou geweest zijn waarop wel belastingen hadden moeten betaald worden. Los van de discussie over de fiscale afwikkeling geeft het bedrag aan welke sommen ze zichzelf toekennen. Een kleine rekenoefening maakt duidelijk dat een 21-jarige jobstudent ruim 300 jaar bij Plopsaland zou moeten werken om evenveel te verdienen als een van de twee managers van Studio 100.

Als Plopsaland gemakkelijker personeel wil vinden, moet het misschien eens proberen met betere lonen en arbeidsvoorwaarden.