N-VA’er De Roover (8.000 bruto per maand): 950 euro netto per maand realistisch loon voor jongeren

Foto: Jean-Marie
Foto: Jean-Marie

Alles wordt duurder en toch gaan de lonen voor jongeren naar beneden. Hoe moeten die dan hun toekomst uitbouwen? Het minimumloon is al erg laag: 1.560 euro bruto per maand, netto komt dat neer op ongeveer 1.150 euro. En daar wil de regering nu nog eens in knippen: 30% korting voor een 16-jarige, 24% voor een 17-jarige, … Pas vanaf 21 jaar geldt het minimum van 1.560 euro bruto.

In het parlement was er hier veel discussie over. De maatregel werd terecht afgekraakt door verschillende oppositiepartijen. N-VA-fractieleider De Roover verdedigde de maatregel: jongeren werken liever aan een realistisch loon dan dat ze werkloos zijn. Het minimumloon van 1.560 euro bruto per maand vindt de N-VA’er niet realistisch. Zelfs is hij goed voor een bruto maandloon van ongeveer 8.000 euro. Dat is evenveel als wat straks verdiend wordt door acht 16-jarigen met een voltijds leercontract, zij zullen elk nog 1.092 euro bruto per maand krijgen. Volgens de huidige regels komt dat netto neer op ongeveer 950 euro. Ter info: de armoedegrens voor een alleenstaande in ons land bedraagt 1.085 euro netto per maand.

Het aanpassen van de berekening van bruto naar netto betekent in de praktijk dat op ons indirect loon wordt bespaard (middelen voor de sociale zekerheid en de gemeenschap) waarbij we met ons hoger nettoloon meer uitgaven zelf moeten bekostigen en dus nog steeds minder overhouden.

Volgens de rechtse regering moeten deze armoedelonen jobs opleveren, voor volgend jaar wordt op duizend jobs gerekend. Er wordt geschermd met het argument dat de impact op de nettolonen zal geminimaliseerd worden, maar tegelijk moet de maatregel de overheid geld opbrengen. Het stelsel van lagere minimumlonen bestond vroeger, maar werd afgeschaft onder druk van de werknemers. Met de rechtse regering geldt echter het principe: ‘Back to the future’. Achterhaalde maatregelen uit het verleden worden terug opgediept en voorgesteld als ‘vooruitgang.’ Krijgen we straks ook terug kinderarbeid? Kwestie van echt iedereen aan het werk te zetten?

Deze regering bespaart op de toekomst van jongeren. Die vinden enkel nog onzekere, tijdelijke en laagbetaalde jobs. Waarom laten we de toekomst van jongeren over aan de winstwoede van aandeelhouders zoals die van ING of Caterpillar? Stop de neerwaartse spiraal en geef iedereen de mogelijkheid om een degelijk leven uit te bouwen. Dat kan door het minimumloon op te trekken tot 15 euro per uur. En waarom niet meteen een maximale loonspanning doorvoeren waarbij het hoogste loon (dus ook dat van de CEO) niet meer dan vier keer het laagste loon in het bedrijf mag bedragen? Als het laagste loon “realistisch” is om van te leven, dan laat vier keer dat loon een bijzonder goede levensstandaard toe.