Neutraliteit?

In 2007 werd ook een discussie gevoerd over de hoofddoeken. Toen ging het over het verbod om een hoofddoek aan een loket te dragen. Daarbij werd het argument van de neutraliteit gebruikt. Dat werd beantwoord door professor mensenrechten Eva Brems. Zij stelde toen: “Voorstanders van een verbod vinden actieve vijandigheid blijkbaar ‘neutraler’ dan passief tolereren”. En verder: “Je kunt neutraal zijn door ieder symbool te weren of je kunt dat zijn door iedereen gelijk te behandelen en dus niet te discrimineren. Dat is een keuze tussen een koude of een warme samenleving”. Een mogelijk hoofddoekenverbod noemt de professor “pseudo-objectiviteit die onverdraagzaamheid in de kaart speelt”.