Franstalig onderwijs. De strijd tegen Simonet voorbereiden

De politiek van de Franstalige onderwijsminister Marie-Dominique Simonet wordt stilaan duidelijk. De minister wil de middelen voor het secundair onderwijs drastisch beperken. Na de verkiezingen blijft er weinig over van de beloften. Nu wordt aan de jongeren, het personeel en de ouders gevraagd om voor de crisis te betalen. Om daartegen in te gaan, kunnen we enkel op onszelf rekenen. De Actief Linkse Scholieren steunen de werkonderbreking van komende donderdag en roepen de jongeren op om mee actie te voeren.

 

Terwijl de werkloosheid toeneemt, wil de minister nog een aantal extra jobs op de helling plaatsen in het onderwijs. De leraars zouden enkele uren per week extra les moeten geven zonder een loonsverhoging. Nochtans ligt de werkdruk voor veel leraars nu al te hoog. In de plaats van ruimte te bieden aan jonge leraars om aan de bak te komen, zullen oudere leraars langer moeten werken. Ook na hun 55ste. De werkdruk neemt toe en dit leidt tot demotivatie onder leraars, een ideaal recept voor een verdere afname van de kwaliteit van ons onderwijs. Verder zal er ook worden bespaard op de middelen voor leerlingen met moeilijkheden. De studiekosten zullen niet aangepakt worden, van de belofte om de tarieven voor jongeren bij de NMBS aan te pakken komt niets in huis.

In oktober zal de nieuwe zogenaamd “linkse” regering van PS, Ecolo en cdH beslissen over de omvang van de besparingen in het onderwijs. Het onderwijs zal opnieuw onder vuur liggen, ook al is de situatie in veel scholen al catastrofaal. Het gebrek aan personeel zorgt ervoor dat de klassen groter worden, de staat van de gebouwen is vaak ondermaats en het ontbreekt aan didactisch materiaal.

In de jaren 1970 werd 7% van het Belgische BBP (Bruto Binnenlands Product, de waarde van alle goederen en diensten die op een jaar worden geproduceerd) besteed aan onderwijs. Vandaag is dat ongeveer 5%. Het verschil komt neer op ongeveer 6 miljard euro per jaar. Waar zijn die middelen naar toe gegaan? De opeenvolgende regeringen hebben een neoliberaal beleid gevoerd waarbij cadeaus werden gegeven aan de patroons van de grote bedrijven. De gemeenschapsmiddelen werden uitgedeeld aan de privé. Toen de banken in de problemen kwamen, werd bovendien op geen tijd 85 miljard euro (cijfer van het IMF) gevonden om de grote aandeelhouders te redden.

De Actief Linkse Scholieren (Etudiants de Gauche Actifs – Secondaires) denken dat de werkonderbreking van 50 minuten komende donderdag een goede eerste stap is om het verzet te organiseren. Deze oproep moet opgenomen worden door de jongeren. De werkonderbreking kan aangegrepen worden om algemene vergaderingen van scholieren en personeel bijeen te roepen om de voorstellen van de minister te bespreken, de eisen die we daar tegenover plaatsen en de acties die daarmee gepaard gaan. Een grote beweging van jongeren en werkenden kan de regering tot toegevingen dwingen.

Volgens ALS heeft iedereen recht op gratis en degelijk onderwijs. Het kapitalisme is gebaseerd op de zoektocht naar winsten op korte termijn voor een kleine minderheid. De kapitalisten willen dat onze scholen ten dienste staan van de private bedrijven. Wij willen net opkomen voor onderwijs dat ten dienste staat van de meerderheid van de bevolking. Doe mee met ALS in deze strijd!

 

     

  • Wij willen niet voor hun crisis betalen
  • Meer publieke middelen voor onderwijs: 7% van het BBP
  • Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen