Elite-universiteiten getroffen door economische crisis

De Amerikaanse elite-universiteiten Harvard en Yale zien hun inkomsten fors afnemen. Beide moeten zelfs overgaan tot ontslagen. De inkomsten van universiteiten in de VS komen niet zozeer van publieke middelen, maar van private financiers. Daarom is de elite zo welkom aan de universiteiten en zoeken studenten van gewone afkomst beter andere oorden op. De elite-universiteiten werken onder meer met investeringsfondsen op basis van giften. De investeringen hebben het de afgelopen periode niet zo goed gedaan en ook de giften zijn beperkter.

 

Bij Harvard gaan hierdoor 275 jobs verloren, de inkomsten daalden immers met een derde (met 7,5 miljard euro). Bij Yale ging 4,8 miljard euro verloren en worden 600 jobs geschrapt. Enkele jaren terug werd het Amerikaanse financieringssysteem hier nog bewonderend aangehaald door topfiguren van onder meer de Leuvense universiteit waar ook een oproep werd gedaan voor giften. Nu moet de KULeuven echter toegeven dat het dit jaar moeilijk wordt. In Antwerpen en Gent stellen de universiteiten dat hun fondsenwerving nog niet ver genoeg staat om een effect van de crisis te zien.

Universiteiten moeten niet afhankelijk zijn van private middelen, maar van publieke middelen. Onderwijs belangt immers iedereen aan en moet ten dienste van de gemeenschap staan, niet ten dienste van de gulle weldoeners uit de bedrijfswereld en aanverwante. Wij pleiten ervoor om de publieke middelen drastisch uit te breiden, minimaal tot 7% van het BBP, om zo het onderwijs te herfinancieren en te versterken als openbare dienst.